วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2551

โปรแกรมแปลผล EQ ด้วยตนเอง

มีแบบทดสอบ EQ ด้วยตนเอง โดยกรมสุขภาพจิต คลิกที่นี่
http://www.watpon.com/test/emotional.htm

มีอีกแบบโดยโปรแกรมEXCEL
http://computer.act.ac.th/education/eq/test_clever.xls

ไม่มีความคิดเห็น: